Generel info om KB Fodbold

KB fodbold - Mission:

Fodbold for alle
Det skal tilstræbes, at alle aktive fodboldspillere får mulighed for at spille fodbold i KB på et niveau, der svarer til den enkeltes ambitioner og fodboldmæssige kunnen.

KB skal således – så vidt det er muligt – være repræsenteret i alle rækker under Jydsk Boldspil-Union hvor der er et fornuftigt spillergrundlag til rådighed.

KB fodbold - Vision:

KB vil skabe og udvikle værdier for medlemmer, klub, sponsorer og lokalområde.

KB er en breddeklub med sportslige ambitioner. Vi vil have et sportsligt og socialt miljø, der dels fremmer fodbold som foretrukken fritidsbeskæftigelse og dels gør KB attraktiv for spillere, forældre, trænere/ledere og sponsorer.

KB vil indgå i et aktivt medspil i lokalområdet. Gennem vore holdninger og handlinger viser vi, at vi er bevidste om vort sociale ansvar.

KB fodbold - Værdier:

Udfoldelsesmuligheder
Vi har et miljø hvor ideer og initiativ værdsættes.

Rummelighed
Vi har plads til forskellighed og mangfoldighed.

Oplevelser
Vi skaber glæde, kammeratskab og oplevelser

Kommunikation
Vi er åbne, troværdige og meget klare i vores kommunikation

Beslutsomhed
Vi involverer hinanden, vi tager ansvar og vi handler

Udvikling
Gennem vore aktiviteter udvikler vi individ, klub og omgivelser positivt.

KB fodbold – Politikker:

Alkohol
Der serveres ikke alkohol for trænere, ledere eller spillere under 18 år. For trænere og ledere der har med spillere under 18 år at gøre gælder, at der ikke indtages alkohol når man optræder i sportslige sammenhænge.

Yderligere opfordrer vi også forældre til ikke at indtage alkohol i forbindelse med deres børns træning og kamp.

I alle sammenhænge udviser vi sund fornuft og tænker over de signaler vi udsender.

Rygning
KB lever op til gældende dansk lovgivning, hvilket betyder, at rygning ikke er tilladt indendørs på klubbens faciliteter.

Pædofili

KB har valgt at gøre en aktiv indsats mod pædofili. Pædofili kan være i form af fysisk kontakt eller i form af situationer, der er blufærdighedskrænkende, fra voksnes side overfor børn. KB vil derfor benytte sig af den kontrolmulighed, en bekendtgørelse fra 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister § 36 giver mulighed for. Bekendtgørelsen gør det muligt for forbund og klubber at undersøge, hvorvidt en specifik gruppe af personer (trænere og ledere) er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år. KB anvender kun trænere og ledere som er straffri, og som har indvilget i, og accepteret KB’s ret til at indhente en såkaldt børneattest.

Som en hjælp til trænere og ledere uddeler KB en ”Velkommen i klubben, træner/leder”, hvor man via gode råd og vejledning vil forsøge at undgå, at trænere og ledere kommer i en unødig prekær situation.

Mobning
I KB har vi en grundregel der siger, at vi skal vise respekt for alle i vore omgivelser – det være sig gennem opførsel, handlinger, udtryk og ordvalg. En af vore værdier er rummelighed. Vi vil have plads til alle uanset evner og ambitioner og vi vil skabe positive oplevelser for alle. Vi vil ikke tolerere, at mobning kan være årsag til at medlemmer ophører med at spille fodbold

Med sådanne grundregler og værdier mener vi også, at vi generelt ikke tolererer manglende respekt for andre personer. Vi vil bede vore trænere og ledere om at regulere enhver adfærd der afviger fra klubbens regler og værdier.

Racisme og diskrimination
Fodbold i Kristrup Boldklub er for alle – uanset alder, køn, race, religion og niveau. Fodbold er med andre ord en universel sport. I KB har vi nul-tolerance overfor racisme og diskrimination i enhver form.

Ved racisme og diskrimination forstås enhver form for verbal eller non-verbal kommunikation, der har til formål eller kan forventes at støde eller provokere andre mennesker på baggrund af deres køn, nationalitet, etnisk oprindelse, race, sprog, religion, tilhørsforhold til minoritetsgrupper eller seksuelle præferencer.

SUB (Sport Uden Baner)
KB står helhjertet bag SUB projektet (Sport Uden Baner) i Randers. Vi har en klar og utvetydig holdning til enhver form for misbrug, relateret til såvel narkotika, euforiserende stoffer som alkohol. KB betinger sig ret til at kontakte forældre til børn og unge, enten hvor der er konstateret, eller hvor der er mistanke om misbrug. Derfor forlanger vi også af vore trænere og ledere, at de ikke indtager alkohol, så længe de repræsenterer et hold det være sig ved kamp, turneringer eller træning.

Uagtet disse positive hensigter, vil overtrædelse af pædofilipolitikken medføre anmeldelse og omgående bortvisning fra klubben.

KB vil altid forsøge at forsyne sin træner- og lederstab med værktøjer til en effektiv håndtering af etiske problemstillinger. Bestyrelsen prioriterer opgaver indenfor dette område meget højt.

Randers FC:

Som medlem og frivillig i Kristrup Boldklub accepterer man, at Randers FC får udleveret navn og mailadresse til oprettelse i deres billetsystem.

Således sikrer Kristrup Boldklub, at foreningens medlemmer får billet til gratis adgang til Randers FCs kampe.

Det enkelte medlem kan efterfølgende bede Randers FC om at slette data, hvis man ikke vil være med.