Kontingentsatser


MEDLEMSFORHOLD OG KONTINGENTER I KB 1908 HÅNDBOLDAFDELINGEN

Optagelse af medlemmer i foreningen skal ske skriftligt.
For medlemmer under 18 år kræves underskrift af forældre eller værge.

Udmeldelse af foreningen skal og kan kun ske skriftligt.

HUSK at meddele  kassereren hvis du flytter

Udsendelse af rykkere til betaling af kontingentrestance tillægges 25,00 kr. i administrationsgebyr.

Kontingentrestance udover 3 måneder medfører slettelse og optagelse kan ikke ske, hverken

i vores eller en anden forening før restancen + administrationsgebyr er betalt.

KONTINGENT PRISER PR. 1. 8. 2019.

Trænere/Ledere Pr. halvår = 100,00 kr.

U6-8 Pr. halvår = 400,00 kr.

U9 Pr. halvår = 500,00 kr.

U11 Pr. halvår = 600,00 kr.

U13 Pr. halvår = 700,00 kr.

U15 Randers DH Pr. halvår = 950,00 kr.

U17+U19 Randers HK Pr. halvår = 1.400,00 kr.

Senior – Serie 2 & 3. division pr. halvår = 950,00 kr.

Senior – Serie 3 & 4 pr. halvår = 825,00 kr.

Senior – uden træningstid = efter aftale på de enkelte hold.

Ved medlemskab af fodboldafdelingen -50%

Kontingent for 1. halvår udsendes i September måned og for 2. halvår i Januar måned.

Med venlig hilsen Bestyrelsen i Håndboldafdelingen

Kristrup Boldklub af 1908