Det var et samarbejde mellem alle afdelinger i klubben - håndbold, fodbold, oldboys og støtteforening. Holger Randers, der er næstformand i hovedbestyrelsen, udtrykker stor stolthed over, at klubben har formået at samle så mange frivillige til arrangementerne. "Det vidner om et stort sammenhold i klubben, og det skal vi bruge i det fremadrettede arbejde, hvor masser af projekter er i støbeskeen for at sikre en fortsat fremdrift i klubbens udvikling," udtaler Holger Randers.

Formålet med at påtage sig en så stor opgave er naturligvis de indtægtsmuligheder, den giver. "Det frivillige arbejde har givet værdifulde indtægter til klubben. Det er indtægter, som skal være med til at sikre arbejdet med ungdommen og dermed en løbende udvikling af akt ivit eterne, der kan give medlemmerne nogle spændende oplevelser. Det er nødvendigt idet konkurrencen om børnenes og ungdommens opmærksomhed er meget hård i dagens samfund," siger Holger Randers.

Kristrup Boldklub har tætte kontakter til lokalområdets skoler og børnehaver. Det har man for at sikre fremtidens fødekæde. 'Vi skal have børn og unge ind i klubben, så de får en sund fritid med masser af fysisk aktivitet og oplevelser. Kammeratskabet i en forening giver medlemmerne sociale kompetencer, som de altid vil værdsætte i årene frem," fortsætter Holger Randers.

De netop afviklede arrangementer har ikke kun givet Kristrup Boldklub gode indtægter, men et nyt og kraftigt udvidet netværk, idet de talrige frivillige  blev samlet blandt aktive spillere, ledere, lokale borgere og ikke mindst forældrekredsen bag klubbens børne- og ungdomsspillere.

Som nævnt var det blot en af mange opgaver klubben påtager sig. Klubben har mange nye projekter i støbeskeen. En af disse er etablering af en kunststofbane på Tirsdalen. Det er et fælles projekt med Tirsdalens Skole. Det projekt kræver mange penge. Kommunen bidrager heldigvis med et stort beløb, og et stort netværk betyder, at adgangen til fonde og andre investorer gøres nemmere .

Oven på de netop overståede aktiviteter, er det er således en meget tilfreds næstformand i Kristrup Boldklubs hovedbestyrelse der ser fortrøstningsfuld på fremtiden.