Hvorfor kunstgræs og hvorfor ikke projektet "Fra idé til virkelighed?" Det handler om økonomi for Randers Kommune og for os som klub, men det handler også om prioritering af delelementer i det samlede projekt. I Hovedforeningen er vi enige om, at en kunstgræsbane er vigtigst. Det være sig i bestræbelserne på at fastholde og tiltrække nye medlemmer, men også om en sammenhængskraft i hele området. Vi har fokus på mangfoldighed og miljøet. Vi vil gerne samarbejde med børnehaver, skoler og plejehjem. Idræt er sundt og fodbold er ifølge forskere indenfor sundhed i top, når vi taler om positive resultater i forhold til f.eks. prostata og knogleskørhed.

I forbindelse med opstarten af projektet, blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Holger Randers, Jan Busk, Harry Vang, Jacob Velling, Søren Andersen, Finn Møller og Hans Mogensen. Den er siden blevet udvidet med Kim Hjortshøj og Bjørn Christensen.

Status tre måneder efter det første møde er, at gruppen er godt i gang med at undersøge de mange forhold der indledningsvis skal bringes på plads, for at projektet kan komme på tale. Det er bl.a. omkring miljø (vand, lys o.a.) samt naturligvis undersøgelser om en mulig finansiering af projektet.

Vi arbejder tæt sammen med Randers Kommune om projektet. Vi håber, at vi inden udgangen af 2018 har fået accept på tilknytning af en rådgivende ingeniør, der skal rådgive og støtte os i det videre forløb.

Det er tanken, at banen skal placeres på den nuværende stenmelsbane. Den kommer efter de første planer til at dække et areal på 10.000 m2. Dermed bliver der plads til mere end en 11 mands fodboldbane. Her tænker vi på 3- og 5-mandsbaner samt lege- og motionsområder.

Vi vil løbende give orientering om udviklingen i projektet her på hjemmesiden. Denne første orientering er for at tegne et øjebliksbillede af projektet, men også for at sende et klart signal om, at vi er på vej, men at der fortsat er knaster på vejen, masser af udfordringer og dermed også usikkerheder. 

Tidsplanen er, at vi gerne vil have en kunstgræsbane klar den 1/10 2019. Det er det ideelle scenarie, men hele projektet afhænger af en endelig anlægstilladelse, ligesom finansieringen skal være 100 % på plads inden vi kan komme i gang. Fundraising til kunstgræsbaner er ikke så nemt som det har været. I takt med at flere kunstgræsbaner er etableret, mener fondene, at behovet måske er ved at være mættet. Det er her at vores tanker om sammenhængskraft i lokalområdet og aktiviteter for alle aldre er vigtige elementer i etablering af en kunstgræsbane og dermed støtte fra fondene.

Selvom tidsplanen på nuværende tidspunkt kan virke lidt presset, er vi i arbejdsgruppen optimistiske omkring det videre forløb. Skulle der være spørgsmål til projektet, er alle altid meget velkommen til at kontakte et af arbejdsgruppens medlemmer.

På vegne af arbejdsgruppen

Hans Mogensen
Hovedformand i KB