Kim Hjortshøj, der er stor erfaring med projektstyring i entreprenørbranchen, bliver vores bindeled til ingeniør Henrik Grove fra Orbicon. Der er tale om et projekt på 9 punkter. De første to punkter, der omgående igangsættes, er indledende forespørgsler til myndighederne vedr. krav til afledning af drænvand, lys, støj m.v. Derefter skal der indsendes en VVM angsøging og byggeansøgning. Disse opgaver er nu i gode hænder hos Henrik Grove.

Som nævnt i sidste information er klubbens ledelse og de nedsatte arbejdsgrupper meget bevidste om betydningen af en kunststofbane. Det er vi ud fra den betragtning, at alle erfaringer peger i retning af, at en kunststofbane er en væsentlig faktor i:

- Fastholdelse af medlemmer
- Tiltrækning af nye medlemmer
- At skabe sammenhængskraft i lokalområdet - Randers SØ
- At skabe et kraftcenter i Randers SØ - med fokus på kultur, fritid og idræt

Økonomiudvalget er i fuld gang med at udforme et prospekt, der beskriver hele projektet. Det prospekt skal ikke kun åbne døre til diverse fonde, men også til en støtte fra beboere og erhvervsliv i lokalområdet. Vi har allerede nu mange positive tilkendegivelser fra væsentlige medspillere. Det er også vores klare opfattelse, at der er en stor entusiasme og støtte fra klubbens medlemmer til projektet. Vi glæder os til for alvor at komme i gang med salgsarbejdet.

Vi ved at nogle medlemmer har udtrykt bekymring omkring projektet. Vil det dræne klubben for økonomiske ressourcer? Til det kan vi kun sige, nej, det vil kun få positiv indflydelse på de sportslige aktiviteter. Der vil blive etableret et nyt selskab til drift af kunststofbanen. Her vil etablering, drift og vedligehold af kunststofbanen blive placeret. Det er medlemmernes sikkerhed for en uændret drift af de sportslige aktiviteter i Kristrup Boldklub. Med de progressive og positive briller på næsen, er der således overvældende fordele ved en kunststofbane.

Næste møde i det samlede udvalg er tirsdag den 15. januar 2019.