Vi er stadig i fasen, hvor der arbejdes med diverse miljøgodkendelser og vi har gennem Randers Kommune fået bevilget penge til denne vigtige proces. Vi har samtidig igangsat arbejdet med at få lavet projektbeskrivelse som skal bruges til ansøgning af midler ved fonde, sponsorer, bydelens borgere og andre som har interesse i at støtte dette projekt.

Vi har fået 1,25 mio. af Randers Kommune til etablering af kunstgræsbanen, men der er stadig et stykke vej til målet. Her er klubben og klubbens medlemmer en meget vigtig del i bestræbelserne på at skaffe disse midler.

Når vi taler med fonde og sponsorer er det et vigtigt signal, at klubben og klubbens medlemmer går forrest i den proces og det er baggrunden for denne orientering, som endvidere sendes til alle medlemmerne og opslås på Kristrup grupperne på Facebook.

Fodbold- og Old Boys bestyrelserne har for at vise flaget besluttet at lade kontingent stige i 2019 og 2020 med

- For spillere i senior- og Old Boys afdelingen med kr. 400 årligt 

- For spillere i børne- og ungdomsafdelingen med kr. 200 årligt

Beløbet opkræves halvårligt af fodboldafdelingen og årligt for Old Boys. 

Dette vil samlet give et tilskud på ca. kr. 250.000 og sender et fantastisk signal om, at vi som klub kan og vil dette projekt.

Kunstgræsbanen på Tirsdalen vil være for alle klubbens medlemmer og det forventes at der laves en banefordeling som også er gældende i dag. Vi håber på stor opbakning til projektet og du skal vide, at netop dit bidrag er vigtigt.

Hold dig orienteret om udviklingen i projektet på klubbens medier. Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger til denne orientering eller andet er du altid velkommen til at ringe eller skrive.

Hans Mogensen
Hovedformand