Fundraising er ikke det eneste område vi søger indtægter fra. Vi er i gang med at fremstille et prospekt, som skal hjælpe os med at indsame midler fra lokalområdet, både fra borgere og erhvervsliv. Derudover går vi i gang med at ansøge de lokale fonde. Det er et spændende arbejde, som naturligvis er altafgørende for en fremdrift i finansieringen af vores drøm - et 10.000 m2 stort aktivitetsområde på Tirsdalen.

Når vi er lidt længere fremme i arbejdet, vil vi naturligvis informere vore medlemmer om status på indsamlingerne. Det vil vi gøre via et barometer på denne side samt på Facebook.

Sideløbende med alle de økonomiske aktiviteter, er vi i fuld gang med undersøgelserne af området m.h.t. jordbund, miljø o.m.a. Det foregår som tidligere omtalt via rådgivningsaftalen med Orbicon med ingeniør Henning Grove som vores samarbejdspartner. Den del af arbejdet finansieres af Randers Kommune og er som sådan ikke en del af den samlede finansieringspakke.