Kristrup Boldklub Oldboys

Generalforsamling 09-03-2019

Barakken på Tirsdalen kl. 15.00

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning v/ Brian Hansen.
  3. Kassererens beretning v/ Stig Ilkrone
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:  Brian Hansen, villig til genvalg 

                 Bent Andersen, villig til genvalg   

                 Heinrich Kristensen, stopper

Der skal desuden vælges ny kasserer, Stig stopper pga. nyt arbejde     

  1. Valg af suppleant

På valg: Peter Gudmundsen     

  1. Valg af revisor

På valg: Jørgen Jensen, villig til genvalg

  1. Indkomne forslag

8:    Evt.

pbv

Brian Hansen

 

I forbindelse med generalforsamlingen vil bestyrelsen være vært ved et lettere traktement.