Vi har etableret en ny forening i Kristrup Boldklub. Med Kristrup Boldklubs Hovedforening og Kristrup Boldklubs Oldboysafdeling som stiftere, har vi stiftet støtteforeningen Aktivitetscenter Tirsdalen. Det er en forening med eget CVR nummer, egen bestyrelse, egen bankkonto, eget Mobilepay nummer og egne vedtægter. Vi vil komme tilbage til disse punkter i en senere opdatering. I hele planlægningsforløbet har det ligget arbejdsgruppen meget på sinde, at etableringen af kunstgræsbane og aktivitetscenteret på Tirsdalen ikke måtte øve negativ indflydelse på de sportslige aktiviteter. Etableringsfasen er krævende. Den må ikke gå ud over det det hele drejer sig om, at sikre en sund udvikling i de sportslige aktiviteter.  Den må heller ikke øve negativ indflydelse på afdelingernes økonomiske formåen. Derudover skulle aktiviteterne række ud over Kristrup Boldklub i form af andre foreninger, skoler, SFO'ere, plejehjem og interessegrupper i det hele taget. Det mål er nu sikret gennem etablering af den nye forening.

I den nye forening vil etablering, drift og markedføring af tiltaget blive foretaget. Vi er i fuld gang med arbejdet. Der er etableret en salgsgruppe, der skal forsøge at skaffe økonomisk opbakning blandt medlemmer, blandt lokalområdets beboere samt hos lokale virksomheder. Derudover er vi i et tæt samarbejde med Fundraiseren i fuld gang med at søge fonde om tilskud.

Det er et stort projekt vi har søsat, men vi i arbejdsgruppen er fortrøstningsfulde m.h.t. det videre arbejde. Vi har oplevet stor entusiasme og virkelyst i forbindelse med arbejdet, og vi ved, at bidragene allerede er i gang med at tikke ind på kontoen. Der vil i den nærmeste fremtid blive etableret et indtægtsbarometer på denne side og på klubbens Facebook side. Det vil løbende vise hvor langt vi er i forhold til det økonomiske slutmål.

Der er udformet et prospekt om hele projektet. Det findes i Barakken på Tirsdalen. Alle er velkommen til at tage nogle eksemplarer og dele dem ud i de store netværk vi alle har. Tak for støtten og ikke mindst hjælpen med at markedsføre projektet, vi glæder os til det videre forløb.