Vi er også i gang med sponsorarbejdet. Her håber vi også på en stor lokal opbakning. Virksomheder kan forhåbentlig bidrage med lidt større beløb en private husholdninger. Første sponsor har meldt sig på banen.

Tonerland har således købt 50 m2 svarende til 8.750,- kr. 

Vi håber at Tonerland er den første af en lang række sponsorer, der støtter vores projekt. Vi nærmer os de 2 mio. kr., men der er fortsat et stykke vej til målet på 4,6 mio. kr. Vi nærmer os også den endelige byggegodkendelse fra Randers Kommune, så jo før vi er i mål med finansieringen, jo før kan anlægsarbejdet begynde.

Vi vil fremadrettet orientere jer om fremdriften i indsamlingen via det barometer i finder på denne side. Det er en status pr. 5. maj 2019, altså efter uge 18. 

Lad os i fællesskab få viseren aktiveret!

Vi håber at alle med tilknytning til Kristrup Boldklub og dermed Aktivitetscenter Tirsdalen vil sætte alle sejl til i bestræbelserne på at markedsføre projektet og dermed skabe indtægter. Der er rigtig mange der har købt 1, 5 eller 10 m2. Alle disse beløb bringer os i den rigtige retning. Hvis vi også kan få gang i de lokale virksomheder, skal vi nok nå målet.

Tak for jeres støtte!