Kære alle

Jeg vil gerne ønske jer alle et Godt Nytår og håber i er kommet godt ind i 2020.

Hvor står Kristrup Boldklub i dag? Det kunne være et relevant spørgsmål som vi kan stille os selv og som jeg vil give nogle svar på.

Vi har de seneste år haft meget fokus på medlemmer og her fastholdelse af dem vi har, men også brugt kræfter på at tiltrække nye.

Resultatet er, at vi i 2019 har oplevet medlemsfremgang i de aktive afdelinger og det er glædeligt og stort ros til afdelingerne for det målrettede arbejde.

Det er også glædeligt, at der i alle afdelinger forventes overskud på driften i 2019. Det vidner om stor ansvarlighed selv om det fortsat kræver store indsatser at fastholde og tiltrække sponsorer.

Vi har mange loyale og trofaste sponsorer og de er et vigtigt fundament i vores klub. Vi skal værne om dem og hele tiden sørge for at de plejes, men også at vores medlemmer er opmærksomme på rækken af sponsorer og hvor vi placerer vores indkøb.

Vi er langt i processen omkring Aktivitetscenter Tirsdalen. Vi mangler fortsat de sidste penge inden vi går i gang. Vi er optimistiske og målet er, at vi inden sommeren 2020 har projektet klar til brug.

Er der fortsat medlemmer, sponsorer eller borgere i Kristrup/Randers, der ønsker at bidrage til projektet, kan bidrag ydes via MobilePay 56008.

Det er af meget stor betydning for Kristrup Boldklub og hele området, at vi får etableret Aktivitetscenter Tirsdalen.

Jeg synes vi står stærkt ved indgangen til 2020 og vi har et stærkt korps af frivillige trænere og ledere og mange personer, der hjælper til med at gøremål f.eks. i hallen, barakken og i klubhuset.

Vi skal være stolte af den frivillighed, der præger vores klub og jeg vil her gerne takke alle for en kæmpe indsats - uden jer var Kristrup Boldklub ikke det vi er i dag.

Vi vil gerne vise at vi værdsætter dette frivillige arbejde og har i 2020 inviteret til KB-fest i hallen, hvor vi håber mange vil deltage.

2019 har igen budt på mange aktiviteter. Aktiviteter som ikke kun har bidaget med penge til klubkassen, men også har rykket klubben tættere sammen.

Der skal herfra lyde en stor tak til alle for en kæmpe indsats i 2019 og håber alle er klar til 2020.

Tak for samarbejdet.

 

De bedste hilsner og med ønsket om et godt KB-2020.

På vegne af hovedforeningen i Kristrup Boldklub

 

Hans Mogensen

Hovedformand