Menu

Hvem er vi

Kristrup Boldklub - håndbold og fodbold med holdninger og ansvar

Kristrup Boldklub er hjemmehørende på to adresser - fodbold spiller kampe på Kristrup Stadion og træner på anlægget ved Tirsdalens Skole. Håndbold har sin daglige gang i hallen på Tirsdalens Skole. Klubben ønsker at skabe rummelighed for alle - uanset niveau og ambitioner. Klubben har formuleret et værdigrundlag, som skal sikre, at det er sjovt at komme i vores klub og at vi til fulde lever op til det sociale ansvar, vi har i lokalområdet. Vores værdier finder du andetsteds på hjemmesiden.

Det er imidlertid dyrt at skabe de nødvendige rammer, der kan fastholde børn og unge i idrætsmiljøet. Vi har naturligvis et kontingent, men det rækker kun til dækning af ca. 1/3 af de omkostninger vi har. Det resterende beløb kan vi kun finde på to måder - gennem indtægtsgivende aktiviteter og gennem sponsorer.

Vi har alle de indtægtsgivende aktiviteter vi kan rumme og overkomme. Vi har bl.a. årlige turneringer/stævner, ligesom vore frivillige stiller deres arbejdskraft til rådighed ved diverse arrangementer - f.eks Grøn Koncert. Vores Oldboys afdeling har en årlig og meget traditionsbunden aktivitet - de sælger juletræer på Kristrup Stadion. Overskuddet fra sådanne aktiviteter går til ungdomsarbejdet i klubben.

Så har vi naturligvis vore sponsorer. De giver år efter år værdifulde bidrag til vore aktiviteter med lokalområdets unge mennesker. Vi kan altid bruge flere sponsorer. Vore tilbud til sponsorerne kan du læse mere om andetsteds på denne hjemmeside. Husk, en sponsoraftale med Kristrup Boldklub er en "noget-for-noget" aftale. Du støtter vores klub, og vi eksponerer/markedsfører din virksomhed positivt. Derudover er vore op mod 1000 medlemmer og frivillige bevidste om at støtte din virksomhed/forretning. Et sponsorat er et partnerskab...

Støt Kristrup Boldklub - vi støtter vore sponsorer...