Menu

Generel info

Generel info om KB Håndbold

For at imødekomme de mange spørgsmål der ofte bliver stillet, har vi i håndboldafdelingen nedfældet nogle enkelte politikker, der forhåbentligt medvirker til at samspillet imellem forældre, medlemmer, trænerteams og bestyrelse bliver lettere.

Alkohol

Håndboldafdelingen accepterer ikke at ungdomsafdelingens trænerteam er påvirket af alkohol under arbejdet med børn og unge. Afdelingens holdning er anført i den skriftlige træneraftale der underskrives af den enkelte træner og bestyrelsen. Se uddrag nedenstående.

Det skal for en god orden skyld nævnes, at alle børne og ungdomsfester er alkoholfri.

(uddrag af den skriftlige træneraftale der indgås imellem bestyrelse og det enkelte medlem af trænerteamet)

Bestyrelsens forventninger
Som træner eller holdleder i KB´s håndboldafdeling forventer vi:

 • At din omgang med børn og unge på og uden for banen altid foregår i et pænt sprog.
 • At du sørger for hurtigst mulig skriftlig ind- og udmeldelse af medlemmer til klubbens kasserer.
 • At træningen ikke aflyses uden forudgående henvendelse til bestyrelsen.
 • At alt aktivitet i KB regi foregår i den udleverede træner/lederdragt.
 • At du ikke under dit arbejde med børn og unge optræder beruset.
 • At du deltager aktivt i de klubaktiviteter der arrangeres.
 • At du afleverer holdets spillertøj senest 8 dage efter sidste spilledag.
 • At du efter træning efterlader klubbens rekvisitter i pæn og opryddet stand.
 • At du efter opfordring (helst frivilligt) kommer med indlæg til kampprogrammet (mindst 2 gange i sæsonen).

Pædofili

Dansk Håndbold Forbund ønsker at forebyggelse mod pædofili samt voksnes omgang med børnPædofili og unge prioriteres højt overalt i dansk håndbold – et ønske som vi i KB agter at bakke op om
– vi har derfor valgt at følge DHF´s politik for voksnes omgang med børn og unge.

Voksnes omgang med børn og unge:

 • Trænere og ledere af det modsatte køn skal holde sig ude fra omklædningsrum under omklædning og bad.
 • Trænere og ledere skal respektere det enkelte barn/unges blufærdighed og være bevidste om ikke at udsætte dem for seksuelle krænkelser af såvel fysisk som ikke-fysisk karakter. Trænere og ledere skal praktisere en omgangstone, som sikrer at ingen udsættes for verbale krænkelser.
 • Trænere og ledere skal respektere det enkelte barn/unges grænser for kropskontakt. Kys og berøring af skridt og bryster er aldrig acceptable.
 • Trænere og ledere må ikke misbruge deres position og erfaring i forhold til børn og unge
 • Trænere og ledere skal være bevidste om deres betydning som voksne rollemodeller for børn og unge – og at de overfor børn og unge repræsenterer dansk håndbold. Dette sker blandt andet ved at respektere håndboldens værdier, hvor håndbold er kendetegnet som:

Praksis i KB:
I vores bestræbelser på at forebygge mod pædofili vil alle trænere og ledere, der har omgang med foreningens medlemmer under 15 år blive bedt om at skrive under på, at foreningen må indhente oplysninger om dem i ”Det Centrale Kriminalregister”

Pædofili:
Personer, der er sigtede eller tiltalte for pædofili, suspenderes fra samtlige aktiviteter, indtil en dom foreligger. Hvis et påstået overgreb har fundet sted i en håndboldforening, suspenderes den sigtede/tiltalte ligeledes fra samtlige aktiviteter i DHF/distriktsforbund.

Pædofilidømte ekskluderes fra samtlige aktiviteter under DHF/distriktsforbund. Hvis overgrebet er sket i en håndboldforening, ekskluderes den dømte ligeledes fra samtlige aktiviteter i DHF/distriktsforbund.

Pædofilidømte kan ikke efter udstået straf varetage børne- og ungdomsarbejde i DHF, distriktsforbundene eller dets foreninger.

Alle trænere og ledere i DHF/distriktsforbund, som forestår træning eller aktiviteter for børn og unge under 15 år, skal give deres tilladelse til at der kan indhentes oplysninger om vedkommende i ”Det centrale Kriminalregister”. Det anbefales, at landets håndboldforeninger benytter sig af samme kontrolmulighed.

Op og nedrykning af ungdomsspillere

Nedenstående politik formuleres hermed skriftligt, idet der har været en del spørgsmål vedrørende op- og nedrykning af ungdomsspillere. Der gøres opmærksom på:

 • at politikken er et udtryk for den siddende bestyrelses holdning til afdelingens ungdomsarbejde og at kommende bestyrelser frit kan formulere en ny politik.
 • at enhver som måtte være uenig med den siddende bestyrelse har mulighed for at opstille til bestyrelsen ved den årlige generalforsamling.

Dispensation til en op- eller nedrykning af en ungdomsspiller kan komme på tale i følgende situationer:

 • én spiller er kommet et år for tidligt/sent i skole og kan som følge heraf hvert andet år ikke spille på hold med sine klassekammerater. En spiller der i en sådan situation er nedrykket kan, ifølge gældende JHF regler, kun få dispensation til turneringsdeltagelse, såfremt der i klubben ikke eksistere et hold, hvorpå spilleren aldersmæssigt hører hjemme.
 • én spiller har sådanne håndboldmæssige kvalifikationer, at KB normalvis henviser til en anden klub. Ønsker spilleren ikke at skifte klub, kan spilleren tilbydes håndboldmæssige udfordringer i rækken over. De håndboldmæssige kvalifikationer er formuleret i ”KBs ungdomsmålsætning” og vurderes udelukkende af de aktuelle trænere samt bestyrelsen.
 • én eller flere spillere kan ved deres frivillige op/nedrykning danne basis for tilblivelsen af et hold

Alle dispensationer gives under forudsætning af, at op/nedrykningen ikke hindrer tilblivelsen af et hold i den række som rykningen sker fra og aldrig til indfrielse af forældreambitioner.

Med ovenstående politik indfries formålet ”at satse på bredden”, som betyder, at der i KB skal være plads til alle uanset kvalifikationer. Det er KBs mål at skabe et godt fælles netværk i klubben, hvilket tilstræbes igennem den daglig træning og turneringsdeltagelse samt ved afholdelse af en lang række aktiviteter som stævner, juleklip, juleafslutning, aktivitetsdag og sæsonafslutning.

Skulle der være spørgsmål, er I velkommen til at kontakte:
Ungdomsformanden eller formanden

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Kampflytninger

Flytning af kampe skal ske senest 10 dag før ordinær spilledag og der skal aftales nyt spilletidspunkt med modstanderen inden I kontakter klubbens turneringsansvarlige.

Der kan max flyttes to kampe pr. hold i vinterturneringen.
Kamp med én dommer koster 500,-kr
Kamp med to dommere koster 750,-kr

Før udeblivelse af en kamp skal klubbens turneringsansvarlige kontaktes.

Susanne Nielsen er turneringsansvarlig:
susanne@kb1908.dk
Tlf. 28880497

Luk