Menu

Kristrup Boldklub Børnepolitik

 

 

Kristrup Boldklub Børnepolitik.


Som DBU Børneklub agerer Kristrup Boldklub i overensstemmelse med DBU's børnesyn.

Udover nedenstående børnepolitik, vil vi i Kristrup Boldklub sikrer og prioritere at DBU's 12 børnerettigheder, samt 10 børneløfter bliver synliggjort, samt skaber rammerne for børnetræningen i Kristrup Boldklub.

Børnerettigheder i Kristrup Boldklub

 1. I Kristrup Boldklub er der plads til alle.
 2. I Kristrup Boldklub har alle børn ret til fodbold, uden nogen form for diskrimination.
 3. I Kristrup Boldklub bliver børnene set, lyttet efter og spurgt til - Hos Kristrup Boldklub har børn medbestemmelse.
 4. I Kristrup Boldklub er forældre nøglesamarbejdspartnere.
 5. I Kristrup Boldklub er børn først og fremmest børn.
 6. I Kristrup Boldklub bliver man del af et fællesskab - bade fysisk og digitalt.
 7. I Kristrup Boldklub bidrager vi til børns livsduelighed.
 8. I Kristrup Boldklub giver vi plads til andre fritidsaktiviteter.
 9. I Kristrup Boldklub skaber vi trygge sociale rammer - dertil har Kristrup Boldklub lavet en børnepolitik 2023.
 10. I Kristrup Boldklub påtager de voksne sig et opdragelsesansvar overfor børnene.
 11. I Kristrup Boldklub er der en Børneudviklingstræner, der sikrer et godt læringsmiljø.
 12. I Kristrup Boldklub sikrer vi os at DBU' s 10 Børneløfter overholdes.

 

DBU's 10 Børneløfter i Kristrup Boldklub.

Værdi Løfter:

 1. At være børnefokuseret.
 2. At være holistisk.
 3. At være inkluderende.

Understøttende løfter:

 1. At gøre det sjovt og trygt.
 2. At prioritere kærlighed til fodbold over læring.
 3. At havefokus på de grundlæggende færdigheder.
 4. At engagere forældre med anerkendelse.
 5. At planlægge træning med progression.
 6. At bruge forskellige metoder til at opnå læring.
 7. At bruge konkurrencer på en udviklende måde

 

I Kristrup Boldklub ønsker vi at skabe de bedste rammer for at børnene kan udvikle sig som fodboldspillere og mennesker i et trygt miljø. Vi har derfor et fælles sæt spilleregler som alle klubbens børnemedlemmer, forældre og børnetrænere skal følge, i bestræbelserne på, at skabe de bedste rammer. I Kristrup Boldklub  skal børn trygt kunne dyrke deres idræt og have det det sjovt.

I Kristrup Boldklub ønsker vi at skabe et så godt idrætsligt og socialt miljø - fysisk og digital - at børnene vil have Kristrup Boldklub, som deres primære fritidsaktivitet. I forlængelse af dette ønsker vi at banerne også bliver brugt i timerne hvor, at årgangene ikke har træning.

I Kristrup Boldklub prioritere vi pige- og drengefodbold lige højt og tilbyder samme rammer for både pige- og drengefodbold.

Område:

Regler & Retningslinjer

Kontaktperson(er).

lndhentning af børnattest

I Kristrup Boldklub  bliver der indhentet børneattest pa alle trænere, holdledere, frivillige og andre voksne over 15 år, der færdes fast i klubben, og som har med børn og unge under 15 ar at gøre. Det er på såvel frivillige som lønnet.
Efter anmodning af børneattest vii den voksne have 14 dage til at besvare henvendelsen, og i tilfælde af der IKKE gives samtykke, vil Kristrup Boldklub modtage en besked, samt at en pågældende voksen ikke vil kunne varetage opgaverne med børn og unge under 15 ar.

Det er ikke muligt som privatperson at indhente børneattest pa sig selv, derfor skal følgende ske gennem Kristrup Boldklub.

Børnekoordinator, Ungdomskordinator og Børnudviklingstræner.

Generel brug af omklædningsrum

I Kristrup Boldklub  opfordrer vi til omklædning i klubben før og efter træning og kamp - det styrker fællesskabet og bidrager til at børnene tilegner sig et naturligt forhold til det, at klæde om sammen med andre.
Drenge og piger klæder altid om hver for sig fra U8.

Børnekoordinator, Ungdomskordinator og Børnudviklingstræner.

Trænerens færden i omklædningsrummet

Ingen voksne alene med et enkelt eller få børn i et lukket omklædningsrum. Trænere/ledere bader aldrig sammen med børnene.
Det prioriteres, at der vil være en voksen der venter udenfor, mens børnene klæder om og bader.

Børnekoordinator, Ungdomskordinator og Børnudviklingstræner.

Brug af mobiltelefoner i omklæningsrummet.

Kristrup Boldklub's generelle holdning er at brugen af mobiltelefoner i omklædningsrummet skal holdes til et minimum.
Der må aldrig filmes eller tages billeder i omklædningsrummet.

I tilfælde af der skal tages foto eller filmes, skal det altid tydeligt italesættes, samt være flere voksne til stede. Eksempel kunne være sejrssang, fødselsdagssang eller holdfoto.

Børnekoordinator, Ungdomskordinator og Børnudviklingstræner.

Overnatningsforhold i klubben og på ture. 

I Kristrup Boldklub skal børnene have en masse gode og sjove oplevelser som fodboldspiller. Derfor er det vigtigt for os
at børnene tilbydes turneringer, ture og arrangementer, hvor der vil være behov/mulighed for overnatning. Ved en/flere overnatning(er) vil trænere/ledere på holdene have ansvaret for børnene. Dertil opfordres det at flere forældre deltager, heraf både mænd og kvinder.
Der skal altid være en voksen til stede med opsyn af børnene når der overnattes.
Forældre og trænere sover i samme rum som børnene.

Børnekoordinator, Ungdomskordinator og Børnudviklingstræner.

Sociale medier.

Kristrup Boldklub vil gerne promovere det fællesskab og den glæde som fodbolden skaber for børnene. Men de sociale medier skal ikke være en platform for holdningstilkendegivelser eller diskussioner. Kun positive historier og en ordentlig og positiv tone accepteres.

De enkelte årgange opfordres til at udpege en SoMe-ansvarlig som uploader historier til klubbens fælles Facebookside (og evt. hjemmeside).

Hvis holdet har sin egen Facebookgruppe sikres fællesskabet og referencen til klubben ved som minimum at invitere klubbens børneudviklingstrænere og Børnekoordinator med i gruppen.

Børnekoordinator, Ungdomskordinator og Børnudviklingstræner.

Sprogbrug

I Kristrup Boldklub taler vi pænt til hinanden både til træning, kamp og i omklædningsrummet.
Fodbold er følelser - og der kan af og til opstå ophedede situationer på banen. Her er det de voksnes ansvar at der bliver sagt undskyld efter episoden.

Børnekoordinator, Ungdomskordinator og Børnudviklingstræner.

Procedure ved henvendelse om mobning eller mistrivsel.

Fællesskab, trivsel og fodbold er nøgleord i Kristrup Boldklub . Opstår der mobning eller mistrivsel, er der flere scenarier i mobning og mistrivsel spil afhængig af situationen. Første og vigtigste step er at
der informeres til de på gældende forældre. Her vil vi tage en snak med forældre, og i samarbejde finde den bedste løsningen i den pågældende situation. Hernæst, afhængigt af om mobning kommer fra enkelt person eller større grupper, indkaldes der til møde med barnet og dets forældre eller indkaldes til fælles forældremøde. Hertil kan et spillerm0de komme pa tale.
Kristrup Boldklub siger NEJ til mobning, og tager mobning meget alvorligt, hvis dette opstår. Dog er det vigtigt at understrege at proceduren
afhænger meget at barnets/forældrenes ønsker.

 Bestyrelsen, Børnekoordinator, Ungdomskordinator og Børnudviklingstræner.

Procedure ved mistanke eller henvendelse om seksuelle krænkelser

Ved henvendelse eller mistanke om seksuel krænkelse, vil denne blive bragt op i sportsudvalget/bestyrelsen sammen henvendelse om med de involverende parter.
I Kristrup Boldklub er enhver mistanke seksuelle krænkelser eller henvendelse en alvorlig sag - vi vil derfor altid alliere
os med vores klubradgiver fra DBU i sådanne sager.
Bestyrelsen vii tage kontakt til barnets forældre, såfremt de er uvidende. Forældre kan herefter vælge at anmelde mistanken til politiet - som herefter kan ende ud i en anklage fra politiet.

Sportsudvalget/bestyrelsen vii hurtigst mulige indkalde den pågældende træner/leder, hvor vedkommende vil kunne fremlægge sin version af sagen.
Det er sportsudvalget/bestyrelse der afgør, hvorvidt den pågældende træner/leder skal suspenderes.

 Bestyrelsen, Børnekoordinator, Ungdomskordinator og Børnudviklingstræner.

Alkohol

I Kristrup Boldklub ønsker vi ikke at prædike total afholdenhed, men mere at alkohol omgås med omtanke og sund fornuft.

Til ledere for vores børnehold skal det dog indskærpes IKKE at indtage alkohol i samvær med spillerne. Vi forventer at alle ledere optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af lederopgaver.

Vi accepterer ikke, at chauffører, trænere og ledere for klubbens hold indtager alkohol i forbindelse med kampe og lignende.

I forbindelse med stævner, med eller uden overnatning, henstilles der fra klubbens side kraftigt til, at der ikke indtages alkohol.

Bestyrelsen

 

Kontakt info på ansvarlige personer.

Børnekoordinator, Ungdomskoordinator og Børneudviklingstræner:

https://www.kb1908.dk/fodbold/kontaktpersoner/koordinatorer/

Bestyrelse:

https://www.kb1908.dk/fodbold/kontaktpersoner/bestyrelse/

 

Kristrup Boldklubs værdier

Udfoldelsesmuligheder:

- Vi har et miljø hvor ideer og initiativ værdsættes

Rummelighed:

- Vi har plads til forskellighed og mangfoldighed

Oplevelser:

- Vi skaber glæde, kammeratskab og oplevelser

Kommunikation:

- Vi er åbne, troværdige og meget klare i vores kommunikation

Beslutsomhed:

- Vi involverer hinanden, vi tager ansvar og handler

Udvikling:

- Gennem vores aktiviteter udvikler vi individ, klub og omgivelser positivt

Fællesskab:

Vi ønsker i Kristrup at have fokus på fællesskab på holdene og på tværs af årgangene i vores klub. Dette gælder både vores spillere, men også vores forældre, da de også er en vigtig ”spiller” for børnenes trivsel.

 

 

 

 

 

Luk