Menu

Bliv sponsor

Bliv sponsor

Sponsorkoncept - for Kristrup Boldklub.

KB Sponsorkontakt

Kristrup Boldklub - håndbold og fodbold med holdninger og ansvar.

Kristrup Boldklub er hjemmehørende på to adresser - fodbold spiller kampe på Kristrup Stadion og træner på anlægget ved Tirsdalens Skole. Håndbold har sin daglige gang i hallen på Tirsdalens Skole. Klubben ønsker at skabe rummelghed for alle - uanset niveau og ambitioner. Klubben har formuleret et værdigrundlag, som skal sikre, at det er sjovt at komme i vores klub og at vi til fulde lever op til det sociale ansvar, vi har i lokalområdet. Vores værdier finder du andetsteds på hjemmesiden.

Det er imidlertid dyrt at skabe de nødvendige rammer, der kan fastholde børn og unge i idrætsmiljøet. Vi har naturligvis et kontingent, men det rækker kun til dækning af ca. 1/3 af de omkostninger vi har. Det resterende beløb kan vi kun finde på to måder - gennem indtægtsgivende aktiviteter og gennem sponsorer.

Vi har alle de indtægtsgivende aktiviteter vi kan rumme og overkomme. Vi har bl.a. årlige turneringer/stævner, ligesom vore frivillige stiller deres arbejdskraft til rådighed ved diverse arrangementer - f.eks Grøn Koncert. Vores Oldboys afdeling har en årlig og meget traditionsbunden aktivitet - de sælger juletræer på Kristrup Stadion. Overskudet fra sådanne aktiviteter går til ungdomsarbejdet i klubben.

Så har vi naturligvis vore sponsorer. De giver år efter år værdifulde bidrag til vore aktiviteter med lokalområdets unge mennesker. Vi kan altid bruge flere sponsorer. Vore tilbud til sponsorerne kan du læse mere om andetsteds på denne hjemmeside. Husk, en sponsoraftale med Kristrup Boldklub er en "noget-for-noget" aftale. Du støtter vores klub, og vi eksponerer/markedsfører din virksomhed positivt. Derudover er vore op mod 1000 medlemmer og frivillige bevidste om at støtte din virksomhed/forretning. Et sponsorat er et partnerskab...

Støt Kristrup Boldklub - vi støtter vore sponsorer...

KB Klubaftale
Som sponsor i KB giver vi dig mulighed for at markedsføre din virksomhed i klubben og for at lave salgsfremmende tiltag internt i klubben. Et af sådanne tiltag kunne være etablering af en KB Klubaftale. En sådan aftale går i al sin enkelhed ud på, at din virksomhed tilbyder klubbens medlemmer en rabat, når de handler hos dig.

KB Virksomhedsservice
KB tilbyder hjælp til virksomheder med omdeling af reklamer og flyers o.l. Vi tilbyder også hjælp ved dine arrangementer - fester, koncerter, opvisninger o.l. Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig til klubben. Så finder vi i fællesskab ud af, om vi kan løfte opgaven. 

KB Skilte
KB tilbyder skilte i hallen på Tirsdalen og på Kristrup Stadion. Vi tilbyder forskellige standardstørrelser og forskellige aftaleformer. Med et skilt sikrer du, at du er synlig ved alle sportslige arrangementer i hallen og/eller på Kristrup Stadion.

KB Tøjreklamer
Kristrup Boldklub har en lang række hold under DHF og DBU Jylland. Vi har hold på mange forskellige niveauer. Uanset niveau og hold, har vi et tilbud om tøjreklamer - garanteret også et tilbud som passer lige netop til det niveau du ønsker at støtte klubben på. Kontakt sponsorudvalget og få en præsentation af de talrige muligheder.

 

 

Luk