Menu

Formål


Kristrup Boldklubs Støtteforening er hjemhørende i Kristrup (Randers), og har som hovedformål at støtte og fremme det gode forhold mellem Kristrup Boldklub og alle interesserede, der ønsker at hjælpe og støtte Kristrup Boldklub.

Der ydes støtte til Kristrup Boldklub i det omfang, støtteforeningens bestyrelse skønner, der er behov for det.

Luk