Menu

Formål


KB Hovedforening - binder afdelingerne sammen

Kristrup Boldklub består af to afdelinger - en fodboldafdeling og en håndboldafdeling. Hvis man læser lidt om klubbens historie, vil man se, at KB også har haft gymnastik, atletik og boksning på programmet. Derudover har klubben været arrangør af en lang række ikke sportslige aktiviteter. At binde alle disse aktiviteter sammen i et fællesskab har altid været Hovedforeningens opgave. Således også i dag.

Hovedbestyrelsen leder KB efter vedtægterne, herunder administration og økonomi. Hovedbestyrelsen skal fremme samarbejdet mellem afdelingerne samt varetage afdelingernes fælles anliggender.

Hovedforeningen er ansvarlig for klubbens kontakt til det offentlige. Det gælder f.eks. forhold omkring drift af udendørsanlæg samt hallen på Tirsdalens Skole. Endvidere er man ansvarlig for at sikre kommunens medlemstilskud til KB.

Det er hovedforeningens ansvar, at alle berettigede tilskud til klubbens drift sikres, samt at diverse mulige tilskudsordninger opnås. Ved ekstraordinære økonomiske behov, er det Hovedforeningens opgave at søge om støtte fra kommune og diverse fonde. 

Hovedforeningen skal til enhver tid være en inspirationskilde for afdelingerne i deres arbejde. Det betyder, at fælles anliggender omkring ikke sportslige arrangementer, HR, sponsorarbejde, cafeteriadrift og fremtidssikring af vore faciliteter beskrives og planlægges af Hovedforeningen, men primært udføres af de respektive afdelinger. Hovedforeningen arbejder således primært med strategiske tiltag, hvor afdelingerne primært arbejder med den daglige drift af sportslige aktiviteter. 

Hovedforeningen er endvidere ansvarlig for klubhusets drift og administration og er også ansvarlig for klubhusets cafeteria. Derudover er Hovedforeningen ansvarlig for alle ikke sportslige aktiviteter. Der kan ikke etableres ikke sportslige aktiviter uden Hovedforeningens godkendelse.

Hovedforeningen er ansvarlig for, at der laves budgetter i de enkelte afdelinger og at disse ikke rummer særlige risici for klubben. Hovedforeningen er endvidere ansvarlig for, at der laves et konsolideret regnskab herunder såvel budget som regnskab for cafeteriadriften i klubhuset og barakken.

Luk