Menu

Om klubben

Om KB1908

Det var en dragt prygl, der gav stødet til oprettelsen af Kristrup Boldklub. Man havde fået en ny lærer i skolen, og han gjorde sin entré i en klasse ved at afstraffe samtlige drenge korporligt, som det var skik og brug omkring århundredeskiftet.

Han blev imidlertid træt, før rækken var nået igennem og besluttede at tage knægtene med det gode. Han tog dem med ud på en mark, hvor de fik lov til at løbe kræfterne af sig ved at spille bold, og den 28. marts 1908 var KB en realitet.

I en årrække spillede klubben i oplands turneringen ved Uggelhuse. Senere rykkede klubben opad i rækkerne og endte først i mellem rækken, senere en kort tid i mesterrækken.

Det har været umuligt at finde kilder, der utvetydigt fortæller, hvordan KB’s start forløb. En anden version af starten lyder således: Den 28. marts 1908 samledes en flok drenge i 14-15 års alderen i det gamle keglehus ved Kristrup Forsamlingshus. Disse drenge ville spille fodbold, og de enedes om at stifte en klub under navnet Kristrup Fodsportsforening.

Kontingentet var 25 øre om måneden. Trods dette lille beløb var der alligevel mange restancer.

En ung lærer på Kristrup Skole samlede drengene efter skoletid….., derefter ligner de to beretninger hinanden. KB’s unge stiftere var glade, da boldklubben i sommerens løb fik tilgang af flere voksne. Klubben spillede i øvrigt sin første kamp fredag efter stiftelsen. I denne kamp tabte K.B. til Strømmens andethold 0-4”.

Historien om Kristrup Boldklub er ikke kun historien om en idrætsforening. Det er et stykke lokalhistorie. Tusinder og atter tusinder af mennesker har gennem mere end 100 år haft tilknytning til klubben. På den måde har Kristrup Boldklub sat et markant og positivt fingeraftryk på Kristrup områdets kulturelle aktiviteter.

Når man går tilbage i historien vil man se, at KB ikke kun har været fodbold og håndbold. Klubben har været arrangør af ringridning, bankospil, dilettantkomedier, baller og fastelavnsfester, juletræssalg og meget andet.

I nyere tid har Kristrup Boldklub haft sine sportslige højdepunkter i 1974, 2003, 2012 og 2013. I alle sæsoner lykkedes det at avancere til jyllandsserien, men de tre første gange blev opholdet kun af en sæsons varighed, hvorefter elevatoren atter kørte den forkerte vej. I 2013 blev det imidlertid til en fastholdelse af jyllandsseriestatus. Efter oprykningen i foråret, bed KB sig fast i jyllandsserien i efteråret.

Den komplette historie om KB’s første 100 år kan læses i bogen ”100 år i rødt og hvidt”. Bogen blev udgivet i forbindelse med klubbens 100 års jubilæum den 28. marts 2008. Bogen er på 159 sider og rigt illustreret.
Drengene havde ingen penge, og derfor brugte de gråt indpakningspapir som forhandlingsprotokol. Dette papir strakte til de første to år af klubbens levetid. Blandt stifterne i 1908 var: Niels Jensen, Karl Jensen, Andreas Jensen, Edvard Andersen, Theodor Hundborg, Andreas Leicht, Hans Albertsen, Alfred Christiansen og Marius Hundborg.

Luk