Menu

Historie

I maj 2012 blev der gjort et meget sjældent fund, da klubbens første formands- og sekretærprotokoller blev fundet i forbindelse med renovering af Kristrup Boldklubs klubhus. De protokoller betød, at vi nu har et ret præcist billede af klubbens stiftelse.

Indtil da havde der været to versioner af Kristrup Boldklubs stiftelse. Den ene fortalte, at det var en dragt prygl, der gav stødet til oprettelsen af klubben. Man havde fået en ny lærer på skolen, og han gjorde sin entré i en klasse ved at afstraffe samtlige drenge korporligt, som det var skik og brug omkring århundredeskiftet.

Han blev imidlertid træt, før rækken var nået igennem og besluttede at tage knægtene med det gode. Han tog dem med ud på en mark, hvor de fik lov til at løbe kræfterne af sig ved at spille bold, og den 28. marts 1908 var Kristrup Boldklub en realitet.

Den anden version af starten lyder således: Den 28. marts 1908 samledes en flok drenge i det gamle keglehus ved Kristrup Forsamlingshus. Disse drenge ville spille fodbold, og de enedes om at stifte en klub under navnet Kristrup Fodsportsforening. I formandens protokol skriver daværende formand Andrew Jensen: "Foreningen er stiftet den 28. Marts 1908 af nogle dengang ukonfirmerede drenge, men tog i sommerens løb stærk fremgang idet der kom flere konfirmerede ind i den, og til sidst blev den kun udelukkende for konfirmerede. Klubben spillede dengang i "Sandgraven".

Drengene havde ingen penge, og derfor brugte de gråt indpakningspapir som forhandlingsprotokol. Dette papir strakte til de første to år af klubbens levetid. Efter fundet af protokollerne må vi konstatere, at den anden version er den rigtige, og historien om det grå indpakningspapir fortæller os, at de protokoller der blev fundet i klubhusets skunk, rent faktisk er de første i klubbens historie.

Den daværende formand Andrew Jensen skriver i protokollen: "Denne Protokol samt to andre til Kassereren og Sekretæren er købt den 20. April 1910 og kostede tilsammen 3 Kr. 50 Øre.

Formandens Protokol   100 øre

Kassererens Protokol   125 øre

Sekretærens Protokol  125 øre

Denne er tilegnet Formanden".

Stifterne i 1908 var: Niels Jensen Formand, Carl Jensen Kasserer, Andrew Jensen Sekretær, Edmund Andersen Bestyrelsesmedlem, Theodor Hundborg Bestyrelsesmedlem, Andreas Leicht, Hans Albertsen, Alfred Kristiansen og Karetmager M.C. Hundborg. Kontingentet var 25 øre om måneden. Trods dette lille beløb var der alligevel mange restancer.

Klubben spillede i øvrigt sin første kamp den 21. april 1909. I denne kamp tabte KB til Strømmens andethold med 0-4.

I en årrække spillede klubben i oplandsturneringen ved Uggelhuse. Senere rykkede klubben opad i rækkerne og endte først i mellemrækken, senere en kort tid i mesterrækken.

Efterhånden som årene gik blev der føjet nye afdelinger til Kristrup Boldklubs aktiviteter. Den 13. maj 1942 blev KB Oldboys stiftet og året efter – den 7. maj 1943 – fik man håndbold på programmet. Det var overlærer Ramsing der startede afdelingen. Han samlede nogle piger, som spillede håndbold på fodboldbanen. I de år var der ingen hal i området, så om vinteren spillede man i skolens gymnastiksal. Det var ikke nemt at overbevise KB om, at pigerne skulle være en del af klubben, men først fik de lov til at bruge logoet, og siden fik de også udleveret røde trøjer. Udover at spille udendørs håndbold på fodboldbanen, blev der også spillet indendørs på Jylland og senere på kasernen.

I 1988 oprettede klubben en atletikafdeling. Det var den gamle Kristrup Skoles Atletik, der kom til at hedde KB Atletik. Det var en meget naturlig udvikling, idet atletikfaciliteterne fandtes på Kristrup Stadion. De var imidlertid utidssvarende, og afdelingen fik en kort levetid. I 1993 lukkede afdelingen og resterne af KB Atletik overgik til Randers Freja Atletik og Randers Real Atletik.

I klubbens tidlige år havde man også gymnastik og boksning på programmet, men de aktiviteter fik heller ikke lang levetid i klubben.

Historien om Kristrup Boldklub er ikke kun historien om en idrætsforening. Det er et stykke lokalhistorie. Tusinder og atter tusinder af mennesker har gennem mere end 100 år haft tilknytning til klubben. På den måde har Kristrup Boldklub sat et markant og positivt fingeraftryk på Kristrup områdets kulturelle aktiviteter.

Når man går tilbage i historien vil man se, at KB ikke kun har været fodbold, håndbold, gymnastik, boksning og atletik. Klubben har været arrangør af ringridning, bankospil, dilettantkomedier, baller, maske- og kostumeballer, fastelavnsfester, juletræssalg og meget andet. En sand dynamo for lokalområdets fritidsaktiviteter.

KB's nuværende hovedsponsor er Sparekassen Kronjylland. At der er tale om et mangeårigt samarbejde fremgår af Formandens Protokol. Den 21/4 1910 skriver formand Andrew Jensen således følgende:

"Foreningen har et indestående i Sparekassen for Randers By og Omegn: 35,- kr. som blev indsat i februar 1910".

Det skal i den forbindelse nævnes, at Sparekassen for Randers By og Omegn er det tidligere navn for Sparekassen Kronjylland, så man kan vel godt tale om et mangeårigt samarbejde mellem de to partnere - 106 år.

Vi skal ikke komme nærmere ind på klubbens sportslige resultater gennem alle årene i denne korte beskrivelse af klubbens historie. Den komplette historie om KB’s første 100 år kan læses i bogen ”100 år i rødt og hvidt”. Bogen blev udgivet i forbindelse med klubbens 100 års jubilæum den 28. marts 2008. Bogen er på 159 sider og rigt illustreret. Den kan fortsat købes i klubhuset for det beskedne beløb af 50,- kr.

Oversigt over klubbens formænd.

Fundet af de gamle protokoller har, udover at gøre vores historie mere komplet, også gjort den samlede formandsliste komplet. Frem til Arne Sørensens valg i 1931, var det mere reglen end undtagelsen, at der valgtes ny formand hvert år – ja endog flere gange om året. Inden Arne Sørensens stabile periode fra 1931 – 1937, var han i øvrigt formand i kortere perioder 1920-1922 og 1924. Ud fra jubilæumsbogen og de gamle protokoller, kan der nu opstilles en komplet formandsliste. Den ser ud som følger:

Niels Jensen, 1908-1910

Andrew Jensen, 1910-1911

Karl A. Jensen, 1911-1913

Kristian Nielsen, 1913-1914

Jacob Thastum, 1914-1914

Alfred Kristiansen, 1914-1914

Kristian Nielsen, 1914-1914

Karl Jensen, 1915-1915

Hartvig Sørensen, 1915-1918

Christian Nielsen, 1918-1919

Ejnar Nielsen, 1919-1919

Theodor Hundborg, 1919-1920

Arne Sørensen, 1920-1922

Ejner Nielsen, 1922-1923

Marius Hundborg, 1923-1923

Anker Nielsen, 1923-1924

Arne Sørensen, 1924-1924

Anker Nielsen, 1924-1926

Andreas Kristensen, 1926-1926

Christian Jakobsen, 1926-1927

Marius Hundborg, 1927-1928

Carl Jensen 1928-1929

Christian Mariager, 1929-1930

Carl Jensen, 1930-1931

Arne Sørensen, 1931-1937

Arnold Fly Pedersen, 1937-1938

Andreas V. Christensen, 1938-1948

Kristian Terkelsen, 1948-1951

Børge Jensen, 1951-1957

Anton Østergaard, 1957-1958

Vagn Jensen, 1958-1965

Kaj Balle, 1965 (fungerende)

Niels Mark, 1965-1969

Kaj Balle, 1969 (fungerende)

Ib G. Hansen, 1969-1973

Herman Møller, 1973-1978

Eigil Friis, 1978-1978

Jens Søborg, 1978-1982

Frank Baunsgaard, 1982-1983

Frede Madsen, 1983-2009

Hans Mogensen, 2009-

Luk