Menu

Hovedforeningen


KB Hovedforening - klubbens daglige ledelse

Hovedbestyrelsen udgør klubbens daglige ledelse. Hovedbestyrelsen består af:

  • Hovedformand
  • Hovednæstformand
  • Hovedkasserer
  • Hovedsekretær
  • Fodboldformand og -kasserer
  • Håndboldformand og -kasserer
  • Formand for KB Støtteforening
  • Formand for KB Oldboys

De fire førstnævnte udgør klubbens Forretningsudvalg.

Ansvar og funktioner er detaljeret beskrevet i Vedtægter for Kristrup Boldklub.

Luk